Endodoncie

Home / Služby / Endodoncie

Endodoncie

Ošetření kořenových kanálků se provádí u zubů, u kterých došlo k takovému poškození tvrdých zubních tkání,že už nelze opravit zub pouhou výplní.

Obvykle takové poškození zubu je provázeno zánětem nervu, v horším případě zánětem okolí zubu po prostupu zánětu ze zubu do periodoncia.

Toto ošetření v dnešní době díky lokální anestezii zdaleka není tak nepříjemné jako kdysi.

Cílem tohoto ošetření je opracovat,vydesinfikovat a hermeticky(vzduchotěsně)zaplnit kořenový systém zubu a díky tomu docílit setrvání zubu na svém místě bez dalších zánětlivých komplikací.

Takto ošetřený zub slouží svému majiteli mnoho dalších let bez komplikací.

V případě velké ztráty tvrdých zubních tkání, je po dokončení endodontického ošetření zubu doporučeno: chránit tento zub buď korunkou nebo onlayi.

Sníží se tím riziko fraktury(zlomení) zubu které by mohlo být fatální.

Nástroje:
stomatologický mikroskop (ZEISS)

apexlokátor (Raypex)

strojové opracování kanálků  ( Reciproc,Endo IT)

plnění teplou gutaperchou (BeeFill)

ruční opracování (K-file)

rtg kontrola (Kodak IO + Vistascan)